SINTETICin ensimmäinen vuosi – puuvirran seuranta tehokkaamman ja kestävämmän metsätalouden arvoketjun puolesta

LEHDISTÖTIEDOTE

 

14.-16.5.2024 SINTETIC-projektin vuosikokous pidettiin Brasovissa (Romania), jota isännöivät kaksi projektikumppania, Transilvania University of Brașov ja ASFOR.

SINTETIC – metsätuotannon, -suojelun ja -hoidon yksittäiset yksiköt – on toiseksi suurin Horizon Europen rahoittama metsätalouden hanke. Sen tavoitteena on maksimoida digitalisaation hyödyt puun arvoketjussa ja samalla parantaa tehokkuutta, kestävyyttä ja läpinäkyvyyttä (täten välttää puun laiton pääsy arvoketjuun). SINTETICin kehittämä tunnistusjärjestelmä voi alkaa fyysisestä merkintämenetelmästä tukkivasaralla tai RFID-tunnisteella, mikä mahdollistaa jokaisen tukin jäljitettävyyden metsäalueelta jatkojalostusyrityksiin. Puun laatuanturien käyttöönotto mahdollistaa seurantatietojen yhdistämisen lisäarvotietoihin, mikä tehostaa koko arvoketjua.

Vuosikokous tarjosi SINTETIC-konsortiolle tilaisuuden päivittää projektin kokonaistilannetta keskittyen tähän mennessä tehtyihin teknisiin työpaketteihin ja tehtäviin. Työnjohtajat esittelivät myös tulevaa työtä, ja vuosikokouksen viimeisenä päivänä järjestettiin tukkien jäljitettävyyttä käsittelevä temaattinen kenttäretki Brasovin metsään.

Viimeisen 12 kuukauden aikana tutkijat ovat työskennelleet pääasiassa puun täyden jäljitettävyyden mahdollistavien toiminnallisten ominaisuuksien kehittämisessä, keskittyen erityisesti tehokkaaseen tieto- ja tietoliikennejärjestelmään. Lisäksi on käsitteellisesti suunniteltu Geo-tietokannan malli, joka muodostaa perustan yhteentoimiville palveluille, jotka on toteutettava jäljitettävyyden ja projektin vaatimusten täyttämiseksi. Myös älypuhelimen APP-kehitys metsän inventointiin ja puunmittaukseen on käynnissä. Sovellus skannaa yksittäisiä puita ja lokeja Lidarin avulla ja tarjoaa määrällisiä ja laadukkaita tietoja sekä muita tietoja, kuten päivämäärän, sijainnin ja tunnukset. SINTETIC-anturiteknologian integroinnin metsänhoitoon odotetaan johtavan tehokkaampiin ja kestävämpiin käytäntöihin.

Sillä välin joissakin Euroopan maissa, joihin metsien pirstoutuminen ja maaseutualueiden hylkääminen vaikuttavat enemmän, on käynnissä metsänomistajille suunnattuja sitouttamis- ja vaikutusmahdollisuuksia. Erityisesti Forest Sharing -alustaa käytetään pienten metsäkiinteistöjen yhdistämiseen ja hoitoon Italian testialueilla, ja sen käyttöönotto on kehitteillä Espanjassa.

Kestävä metsänhoito ja laillisuusnäkökohdat ovat edelleen hankkeen ytimessä. Tästä syystä kaksi metsäsertifiointijärjestelmää FSC ja PEFC kutsuttiin pitämään online-esittely ja selittämään meneillään olevia toimiaan uuden asetuksen (EU) 2023/1115 mukaisten metsien hävittämättömiä tuotteita koskevien uusien vaatimusten mukaisiksi, kun taas ASFOR esitteli. Romanian Timber electronic Traceability System, “Sumal 2.0”, joka tarjoaa reaaliaikaista tietoa puunkorjuuluvista ja puun kuljetuksista. Sumal 2.0 APP tarjoaa tietoa puunkorjuuluvista (APV), puutavaran lastauspaikoista, kuljetustunnuksen ja määränpäästä sekä näihin pisteisiin liittyvät tiedot verkkokarttapalvelussa. APV:t tulevat puun merkinnöistä, joita tehdään ympäri vuoden mobiililaitteiden avulla.

Keskusteluja on käyty myös mahdollisesta panoksesta uuden eurooppalaisen metsäkadottomia tuotteita koskevan asetuksen täytäntöönpanoon. Erityisesti korostettiin, että maissa, joissa metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen riski on suuri, SINTETICin tukkien jäljitysjärjestelmä voi tarjota useita etuja. Näitä ovat lainmukaisuuden varmistaminen, laittoman puun markkinoillepääsyn estäminen, toimitusketjun läpinäkyvyyden lisääminen sekä riskienhallinnan ja vähentämisen tukeminen tunnistamalla ja käsittelemällä mahdollisia riskejä, kuten petoksia, epäeettisiä käytäntöjä tai ympäristöongelmia.

Tänä ensimmäisenä vuonna SINTETIC keskittyi myös viestintään esitelläkseen hanketta laajemmalle yleisölle. Syyskuussa 2023 järjestettiin muun muassa verkkoseminaari, jossa esiteltiin SINTETICin tavoitteita eurooppalaiselle sahateollisuudelle. Lisäksi SINTETIC-esitys pidettiin myös DG GROW:n järjestämän metsäteollisuuden asiantuntijaryhmän (Fbi) puitteissa. Yleiskokouksen aikana ennakoitiin, että Instagramiin avataan oma projektisivu, jonka tarkoituksena on levittää tietoa SINTETICistä nuoremmalle yleisölle.

Tulevaisuudessa tulevia kuukausia käytetään SINTETICin teknologioille ominaisen IT- ja teknisen rakenteen viimeistelyyn.

Lisätietoja: https://sinteticproject.eu/

Ota yhteyttä: sintetic@ctfc.cat

LinkedIn: SINTETIC-projekti

Saatat myös olla kiinnostunut: