SINTETIC metsätuotannon, metsänsuojelun ja metsänhoidon yksittäisten esineiden tunnistamiseen -projekti käynnistyy

LEHDISTÖTIEDOTE Solsona (Espanja), 2023/06/08

 

Hankkeessa kehitetään uusi järjestelmä, jonka avulla puutuotteita ostavat asiakkaat voivat jäljittää ne aina metsän yksittäisiin puihin, joista ne on valmistettu.

SINTETIC, uraauurtava projekti, jonka tavoitteena on toimittaa kattava tiedonhallintasuunnitelma koko EU:n metsän arvoketjulle, on juhlinut aloituskokoustaan ​​tällä viikolla Espanjan Solsonassa. Lähes 9 miljoonan euron kokonaisbudjetti on Katalonian metsätieteen ja teknologian keskus (CTFC) koordinoi SINTETIC-projektia, joka kokoaa yhteen 21 kumppania eri puolilta Euroopan unionia.

Hanke käynnistyy muutama kuukausi sen jälkeen, kun on hyväksytty uusi EU:n metsäkadottomia tuotteita koskeva asetus, joka velvoittaa arvoketjun kattavan due diligence -tarkastuksen kaikille toimijoille ja kauppiaille ja pyrkii lisäämään läpinäkyvyyttä puun toimitusketjussa. Kun SINTETIC valmistuu neljän vuoden kuluttua, järjestelmä pystyy jäljittämään metsän arvoketjun koko pituudelta puita, tukkeja ja puulevyjä – viidellä erilaisella mutta integroidulla seurantajärjestelmällä.

”SINTETIC perustaa innovatiivisen järjestelmän metsätuotteiden jäljittämiseksi ja koko arvoketjun syntyvän tiedon yhdistämiseksi toisiinsa. Tavoitteena on luoda palvelu, joka maksetaan sen tarjoamilla taloudellisilla hyödyillä kaikille metsäalan toimijoille, mutta joka voi myös tuottaa dataa ja malleja Euroopan metsien suojelemiseksi ja hoitamiseksi paremmin”, projektikoordinaattori Gianni Picchi korostaa. CNR-tutkija ja apulaistutkija CTFC:ssä.

Metsästä asiakkaaksi

SINTETICin tavoitteena on kehittää ja toteuttaa digitaalinen alusta, joka pystyy toimittamaan kattavan tiedonhallintajärjestelmän koko metsän arvoketjuun. Ehdotetun järjestelmän ydin on uraauurtava ratkaisu metsätuotteiden täydelliseen jäljitettävyyteen, joka perustuu viiden uusimman teknologian ensimmäistä kertaa yhdistämiseen. Järjestelmien toteutettavuutta demonstroidaan kahdeksalla toimipaikalla Suomessa (2), Romaniassa (2), Ruotsissa, Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa.

Jokainen yksittäinen kohde on allokoitu ja siihen on liitetty yksilöllinen tunnus, joka puolestaan ​​​​lähetetään digitaalisesti keskitettyyn geotietokantaan. Näin jokaista tavaraa voidaan seurata sen liikkuessa metsän arvoketjussa. Tieto- ja viestintäteknologiajärjestelmä (ICT) mahdollistaa myös tuoton ja tuotoksen mittausten liittämisen mihin tahansa aikaisempaan arvoketjun kohtaan. Mukana ovat myös historialliset ilmastotiedot, metsänhoitokäsittelyt ja metsien kuvaukset.

Keskeistä SINTETICin toiminnassa on viiden erillisen seurantateknologian integrointi, nimittäin: Radiotaajuustunnistus, joka mahdollistaa seisovien puiden ja pyöreän puun merkitsemisen, rei’ityskoodi, joka painetaan suoraan puuhun vasaralla, CT-tuki. skanneri sahalla, optiset näköskannerit (sormenjäljet) ja lopuksi tuotannon jälkeen viiva/QR-koodi, joka mahdollistaa tunnistamisen vähittäiskaupan kautta. Viimeinen vaihe on ratkaiseva, sillä sen avulla toimijat ja asiakkaat voivat jäljittää valmiin tuotteen puuelementin tiettyyn metsään ja yksittäiseen puuhun.

Sen lisäksi, että edistetään yhteisen digitaalisen teknologian laajaa käyttöönottoa, hankkeen tutkijat toivovat tämän lisäävän EU:n aktiivisesti hoidettujen metsäalueiden määrää, mikä puolestaan ​​parantaa metsien terveyttä ja tuottavuutta. Hankkeen tavoitteena on myös alentaa kokonaiskuljetuskustannuksia ja niihin liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä 5 % ja nostaa arvokkaiden sahapuutuotteiden tuotto 20-22 % prosessiraakapuun määrästä.

Euroopan laajuinen seurantajärjestelmä

EU:n metsäsektori on hyvin monipuolinen. Tämän vuoksi alusta suunnitellaan mukautumaan kahteen ”äärimmäiseen” metsäsektorin skenaarioon – ja siten kaikkeen siltä väliltä –, nimittäin:

  • EU:n pohjois- ja keskiosissa esiintyvä kypsä metsäsektori edustaa arvokkaita metsiä, joilla on hyvä tiedon saatavuus, täysin koneistetut puunkorjuujärjestelmät ja hyvin jäsennelty toimitusketju, johon kuuluu modernit sahat, jotka on varustettu antureilla laadun arviointia varten.
  • Metsäsektori, kuten Välimeren alueella ja EU:n itäosissa, edustaa suurta hajanaisuutta metsän omistuksen yhdenmukaistamattomista varastoista, pienistä ja mikrosahoista sekä alhaisista investoinneista ja innovaatioista.

Lisätietoja: Comunicacio@ctfc.cat

Lue lisää hankkeesta: https://sinteticproject.eu

 

 

Saatat myös olla kiinnostunut: