Svensk innovation ökar skogens värde

Otmetka har utvecklat en världsunik logistiklösning med garanterad spårbarhet, som även effektivt skapar obrutna digitala data, av världens timmer. På Nya Zeeland tas nu de första stegen i att digitalisera skogsbruket ända ned på stocknivå.

Med ett specialverktyg stämplas en unik och krypterad kod på varje stock under pågående avverkning – även under de allra besvärligaste förhållandena och på de mest avlägsna platserna.

– Vi skapar en modern plattform där all världens virkeshandel kan använda samma system för spårbarhet. Det innebär stora möjligheter för den globala skogsindustrin där alla seriösa aktörer blir vinnare, säger Bengt Sörvik, vd Otmetka.

Genombrott på Nya Zeeland

Otmetkas avgörande genombrott kom 2019 när Nya Zeelands skogsindustri, världens näst störst rundvirkesleverantör, hörde av sig och ville veta mer om Otmetkas idé.

– Nyzeeländarna hade kommit fram till att Otmetkas lösning är den mest praktiska och rationella för att få bort all manuell märkning av timmer under avverkning och vidaretransport. Eftersom de är väldigt miljömedvetna ville de inte heller använda färg eller andra märkningsmetoder. Därför var det bara vårt system som intresserade dem. Nu har vi ett avtalat samarbete med den nyzeeländska skogsindustrin där även staten backar upp projektet ekonomiskt, säger Bengt Sörvik.

Trots utmaningar med pandemi och leveransproblem för elektronik kunde det allra första systemet, som består av verktyg för märkning, tillhörande datahantering och läsning av koder, levereras till Nya Zeeland i slutet av året. Under 2023 ska systemet provköras ute i skogen.

– Efter testperiodens slut ska Otmetkas system införas som nationell standard på Nya Zeeland. Samtliga landets skogsentreprenörer ska sedan använda systemet på en maskinflotta som omfattar cirka 1000 skördaraggregat. Det är en affär i hundramiljonersklassen, säger Bengt Sörvik.

Stort intresse från hela världen

Fördelarna med Otmetkas lösning är många. Den möjliggör för skogsindustrin att bättre planera virkesproduktionen, motverkar illegal skogsavverkning, minskar risk för penningtvätt och ökar värdet på den avverkade skogen. Med de unika engångskoderna kan digitalisering införas på stocknivå med mycket hög datasäkerhet direkt under avverkning. Successivt kan tilläggsinformation från olika leverantörer byggas in i systemet. Tack var GPS-tekniken blir stocken också automatiskt geografiskt spårbar.

– Vi har kommit över många trösklar och nu går det fort. Jag får samtal från hela världen och intresset för vår teknik är stort i många länder. Affärsdiskussioner förs bland annat med intressenter i Chile, Australien, Sydafrika, Japan, USA och Sverige. Otmetkas framtid ser väldigt ljus ut, säger Bengt Sörvik.

 

Läs hela artikeln i Dagens industris skogskartläggning 13–25 december 2022

Du kanske också är intresserad av: