timmer-far-garanterad-sparbarhet-via-markningssystemet-otmetkaid1

Timmer får garanterad spårbarhet via märkningssystemet OtmetkaID.