skordare-bestammer-varje-trads-tid-och-position-med-senaste-GNSS-teknik-otmetka

Skördaren tids- och positionsbestämmer varje träd med senaste GNSS-teknik. Denna data sparas med egenskapsdata om trädet och stocken från skördarens apteringssystem, vilka tillsammans bildar OtmetkaIDs grundinformation.