skogsavverkning-med-markningssystemet-otmetkaid-garanterar-sparbarheten-av-timmer7