markningssystemet-otmetkaid-skapar-referensdata-for-trad-sa-att-varldens-skogsbruk-kan-digitaliseras

Märkningssystemet OtmetkaID skapar viktiga referensdata för varje träd, som kan användas för att digitalisera världens skogsbruk och bygga bättre prognosmodeller över växande träd och skogar.