markningssystemet-otmetkaid-ar-koordinatsatt

Då märkningssystemet OtmetkaID är koordinatsatt kan data från varje träd även användas som facit på gjorda prognoser med fjärranalysdata.