otmetka-har-vidareutveckat-stampelyxan-som-anvandes-vid-flottning-av-timmer