Partner University of Salzburg

Biometri för identifiering

”Salzburgs universitet bedriver ett österrikiskt-franskt forskningsprojekt med biometri för identifiering och kvalitetsbedömning av stockar baserat på digitala bilder av stockändar. Effektiv spårning av timmer samt kvalitetsanalys och mätning är nyckeltekniker för att skapa intelligent information mot Sågverksindustri 4.0.

Praktiska problem med biometriska metoder

Stockar identifieras utifrån deras fysiska egenskaper, här med hjälp av årsringsmönster och form som är synligt i båda ändytorna. Biometriska metoder möjliggör identifiering av varje enskild stock, som ett fingeravtryck. Avläsning av stockändars biometri har dock en del praktiska problem som måste övervinnas som till exempel hindrande snö, smuts, lera, färgförändringar, fysiska lagringsskador med mera. Några av dessa problem kommer att vara mycket svåra att lösa med biometri om det alls finns tillämpliga metoder inom skogs- och sågverksindustrin.

Lösning: OtmetkaID

Inom ramen för detta projekt samarbetar vi med det svenska företaget OTMETKA, som har den mest robusta, praktiska och naturliga metoden för att skapa unika markörer på stockars ändytor – OtmetkaID©.

Säkrar spårbarhet samtidigt som värdet ökar

I det avseendet är jag övertygad om att OTMETKA ger den toppmoderna lösningen som kan tillämpas i stor skala i alla miljöer. Vidare ger kombinationen av båda teknologierna en manipulationssäker lösning som kan säkerställa spårbarhet hos enskilda timmerstockar och som gör det möjligt att bestämma kvalitetsrelaterad information knuten till varje stock i ett tidigt skede."

Dipl.-Ing. Mag. Rudolf Schraml, University of Salzburg, Department of Computer Science, Austria

 

Läs abstract av Rudolf Schraml, Heinz Hofbauer & Andreas Uhl

Läs mer

Would you like to send us a message?
Fill out the form: