Partner Forest Growers Research Ltd

Vill förbättra värdekedjan

Skogsindustrin på Nya Zeeland har tagit ett stort steg framåt för att utveckla sin värdekedja. Skogen är landets tredje viktigaste exportprodukt, efter mejeri och kött, och täcker nästan en tredjedel av landytan.

Löser många problem

Forest Growers Research, FGR, som den nyzeeländska skogsindustrin och majoriteten av alla stora skogsbolag och företag inom branschen står bakom, vill komma tillrätta med olika problem inom industrin: brist på arbetskraft, stigande driftkostnader, ökande hinder för långsiktig hållbarhet, ökad miljöpåverkan och låg lönsamhet för mindre skogar.

Genom att införa ett enhetligt märkningssystem för garanterad spårbarhet vill de kunna försäkra kunderna om att produkterna inte utgörs av illegalt avverkat timmer, timmer från områden med högt bevarandevärde, timmer från omvandling av naturliga skogar till plantage och timmer från avskogning.

Efter global granskning …

För att hitta den optimala lösningen genomförde FGR en grundlig teknisk granskning av olika märknings- och spårbarhetssystem – inklusive bläckstråleskrivare, RFID-taggar och slagmarkering – över hela världen. Slutligen kom de fram till den bästa lösningen för Nya Zeeland.

… OTMETKA bästa systemet

FGR valde det unika systemet ForestQR© från OTMETKA på grund av den lägsta totalkostnaden för märkning och förmågan att spåra timmerstockar jämfört med andra. Men framför allt för sina högkvalificerade lösningar som gör det möjligt att digitalisera hela värdekedjan på stocknivå från skogen ända ut till slutkonsumenten.

 

Läs projektbeskrivning av Dr Glen Murphy, projektledare, Automated LogID Tagging and Tag Reading Project, Forest Growers Research Ltd, Nya Zeeland

Would you like to send us a message?
Fill out the form: