Partner Forest Growers Research Ltd

Skogsindustrin på Nya Zeeland har tagit ett stort steg framåt för att utveckla sin värdekedja. Skogen är landets tredje viktigaste exportprodukt, efter mejeri och kött, och täcker nästan en tredjedel av landytan.

Läs mer

Partner University of Salzburg

”Salzburgs universitet bedriver ett österrikiskt-franskt forskningsprojekt med biometri för identifiering och kvalitetsbedömning av stockar baserat på digitala bilder av stockändar. Effektiv spårning av timmer samt kvalitetsanalys och mätning är nyckeltekniker för att skapa intelligent information mot Sågverksindustri 4.0.

Läs mer

Would you like to send us a message?
Fill out the form: