Kan kompletteras med andra märkningstekniker

Märkningssystemet OtmetkaID© utgör alltid grunden för att möjliggöra spårbarhet av timret, men det kan enkelt byggas ut med andra kundanpassade lokala märkningstekniker.

Som tillval kan OtmetkaID kompletteras med exempelvis:

  • Valfria siffror i vald fontstorlek
  • Färgkoder
  • Streckkodsetiketter (QR-kod) med inbyggd RFID
When OtmetkaID is stamped into the log, customizations can be made as markings with numbers or text, labels with a QR code, numbers and RFID or color codes.

Samtidigt som OtmetkaID stämplas i stocken kan kundanpassningar göras som märkning med siffror eller text, etikett med QR-kod, siffror och RFID eller färgkoder.