markningssystemet-otmetkaid-kundanpassas-med-exempelvis-siffror-fargkod-QR-kod-och-RFID

Samtidigt som OtmetkaID stämplas i stocken kan kundanpassningar göras som märkning med siffror eller text, etikett med QR-kod, siffror och RFID eller färgkoder.