timmer-far-garanterad-sparbarhet-via-markningssystemet-otmetkaid5

Timmer får garanterad spårbarhet via märkningssystemet OtmetkaID.