skogsavverkning-med-markningssystemet-otmetkaid-garanterar-sparbarheten-av-timmer7

Skogsavverkning tillsammans med OtmetkaID ger garanterad spårbarhet av timmer.