Timmermärkning som fungerar lika över hela världen

OTMETKA tillhandahåller OtmetkaID-koder som laddas i stämpelns dataminne. Detta kan enkelt ske för lång tids förbrukning, vilket gör att märkningssystemet alltid har tillgängliga koder. Kunden är därmed inte beroende av ständig mobil uppkoppling.

Som skogsproffs har vi lagt stor vikt vid att skapa ett genomtänkt och mycket robust system, för att klara av att märka varje stock under pågående skogsavverkning – även under de allra besvärligaste förhållandena och på de mest avlägsna platserna i världen.

Krypteringsteknik ger engångskoder ...

Märkningssystemet OtmetkaID tillämpar en krypteringsteknik med en serie engångskoder. Det gör att informationen enkelt kan distribueras över internet med full säkerhet. Därmed kan även värdehandlingar som avverkningskontrakt, tullhandlingar och certifieringssystem kopplas mot systemet.

... och skapar äkthetsbevis

Koden fungerar också som "äkthetsbevis" för eventuella tilläggsmärkningar eller biometriska (fingerprint) analyser.

OtmetkaID marking system is based on hexadecimal codes, which ensures that a globally unique code is generated for each log. The data memory also stores a public code (public key), which also has a secret private code (private key).

Märkningssystemet OtmetkaID bygger på hexadecimala koder, vilket säkerställer en globalt unik kod till varje stock. I dataminnet förlagras en publik kod (publik nyckel), som även har en hemlig privat kod (privat nyckel).