Skapar enkelt första blocket i en blockkedja

Märkningssystemet OtmetkaID© är utvecklat för att fungera över hela världen som en molntjänst eller lokalt nedladdad tjänst. Därmed fungerar OtmetkaID även utanför mobilt internet vid mekaniserad avverkning med skördare och vid manuell avverkning med motorsåg. Flexibiliteten är stor.

Vid skogsavverkning med motorsåg använder vi ett intelligent handverktyg – Log Hammer – som innehåller många digitala funktioner vilka är sammankopplade med blåtandsteknik (Bluetooth) med dataklavar och bildhantering via en inbyggd kamera. På så sätt skapas ett smart och arbetsvänligt system för att samla in data, som beskriver varje märkt stocks egenskaper. OTMETKA har lagt stor vikt vid yrkesmässig funktionalitet.

Framtidssäkrad med skogsdatastandard

Vid avverkning med skördare lagras data helt automatiskt, som beskriver stockens egenskaper kopplat till varje unik OtmetkaID. Det skapar en obruten kedja av informationshändelser med ursprung där trädet växte. Vi bygger informationen om trädets egenskaper kring en erkänd skogsdatastandard – StanForD – vilket framtidssäkrar märkningssystemet. Vi bygger in dessa egenskapsdata, stock för stock, i en blockkedjelösning där block nummer ett är just OtmetkaID.

Fungerar som en internetbank

Genom att data om varje stock finns effektivt sammankopplade i en krypterad transaktionskedja, kan mycket stora datamängder (big data) effektivt beräknas och jämföras med verkliga prognoser – utan dataförluster. Det är en stor fördel att på ett modernt sätt kunna analysera ett skogsinnehav, beslut som tagits vid avverkning och koppla samman värdehandlingar till varje enskild stock.

OtmetkaID är utformad efter samma principer som en internetbank arbetar. Eftersom spårbarheten är garanterad, via unika koder och användning av GNSS-stöd (GPS, Glonass, Beidu och Gallileo), kan varje stock effektivt också ingå i moderna certifieringssystem som använder blockkedjeteknik. OTMETKA skapar därmed förutsättningar för moderna och trovärdiga certifieringssystem på global nivå.

Vill du veta mer om hur blockkedjeteknik fungerar? Titta då på den här videon. OtmetkaID är det allra första datablocket, också kallat jungfrublocket.

Since OtmetkaID is the first block in a blockchain, partners can provide their own protected information where additional data are protected.

Eftersom OtmetkaID utgör första blocket i en blockkedja, kan partners även tillföra egen skyddad information där tilläggsdata skyddas.