otmetkaID-utgor-forsta-blocket-i-en-blockkedja

Eftersom OtmetkaID utgör första blocket i en blockkedja, kan partners även tillföra egen skyddad information där tilläggsdata skyddas.