otmetka-har-vidareutveckat-stampelyxan-som-anvandes-vid-flottning-av-timmer

OTMETKA har tagit gamla tiders stämpelyxa, med sitt unika stukmärke, ett steg vidare för märkning av timmer.