stukyxor-anvandes-vid-flottning-av-timmer-for-att-sakra-agarskap-otmetka

Vid flottning av timmer användes stukyxor för att säkra äganderätten på stockarna.