Takaamme puutavaran jäljitettävyyden maailmanlaajuisesti

Invest in OTMETKA? Contact info@otmetka.com

Tavoitteenamme on digitalisoida metsät niin, että hakkuudata, metsädata ja alan tarpeet nivoutuvat saumattomasti yhteen älykkääksi tietovirraksi, joka on 100-prosenttisesti jäljitettävissä.

OtmetkaID© digitalisoi metsätalouden aina tukkitasolle asti – tulevaisuuden kestävällä tavalla. Tuotantoketjun kaikki osapuolet voivat olla varmoja, että:

  • Jäljitettävyys on 100 % taattu.

  • Korvaukset puutavarasta tehdään oikein.

  • Jäljitettävyyden vaatimustenmukaisuus FSC- ja PEFC-sertifiointijärjestelmien mukaan on helppo osoittaa.
  • Säästettävät metsät todellakin suojellaan.

  • Puutavara digitalisoidaan lohkoketjutekniikalla (blockchain).

  • Keskeiset metsävaratiedot käytetään uudelleen ja ne luovat lisäarvoa alalle.

Todistettu tekniikka

Puutavaran merkkaus OtmetkaID©:llä perustuu vanhaan koeteltuun tekniikkaan, joka nyt on kehitetty korkeateknologiseksi merkkaustekniikaksi, jossa jokainen tukki merkitään erikseen.

Varmistaa alkuperän

OtmetkaID© varmistaa jokaisen merkatun tukin maantieteellisen alkuperän. Tämä tapahtuu globaalisti ainutlaatuisten ja salattujen kertakäyttökoodien järjestelmällä, jossa koodit yhdistetään aikarajoitettuihinn maantieteellisiin sijainteihin käynnissä olevan puunkaadon aikana.

Globaali ratkaisu

OtmetkaID© takaa puutavaran 100-prosenttisen jäljitettävyyden puunkantoon saakka samalla tavalla kaikkialla maailmassa niin mekanisoiduissa kuin manuaalisessakin puunkaadossa.

Metsän arvoa lisäävä innovaatio

OtmetkaID© on laajennettavissa monilla täydentävillä puutavaran merkkaustekniikoilla. 

OtmetkaID© luetaan sahalla ja samalla tehdään laatuluokitus.

OtmetkaID© luo helposti lohkoketjun (blockchain) ensimmäisen lohkon.

OtmetkaID© on monien laajennettavien toimintojen ja mahdollisuuksien merkkausjärjestelmä.

Puutavaran jäljitettävyydessä on paljon kehityspotentiaalia metsätaloudessa sekä metsä- ja sahateollisuudessa.

OTMETKA rakentaa aktiivisia kumppanuuksia ja verkostoja tavoitteenaan luoda uusia palveluja puutavaran jäljitettävyydelle.

Digitalisoi maailman metsäteollisuuden

OTMETKA on johtava teknologiayritys, joka yhdessä yhteistyökumppaneidensa ja asiakkaidensa kanssa kehittää uutta teknologiaa, jolla voidaan helposti ja tehokkaasti digitoida suuria datamääriä metsistä ja metsätaloudesta sekä varmistaa puutavaran maailmanlaajuisen jäljitettävyysden.

Helpottaa digitalisointia ja sertifiointia

Maailman metsätalouden taloudelliset luvut per harvesteri ovat korkeat, mikä helpottaa metsäteollisuuden digitointia. OtmetkaID©:llä tiedot eivät mene koskaan hukkaan.

Metsätalouden sertifiointi on tänä päivänä metsätalouden edellytys. OtmetkaID:llä jäljitys tapahtuu automaattisesti, minkä ansiosta työläät manuaaliset jäljitysratkaisut voidaan jättää kokonaan pois.

Laaja metsätalouden ammattitaito ja kokemus

Onnistuakseen tässä OTMETKA yhdistää metsätalouden vankan ammattitaidon ja monivuotisen kokemuksen useista hyväksi koetuista tuotteista ja järjestelmistä uusiin teknologisiin saavutuksiin. Tämä varmistaa järkevän ja kestävän metsätalouden, joka mahdollistaa myös metsien monimuotoisuuden suojelun.

Tavoitteenamme on digitalisoida metsät puu- ja puutavaratasolla niin, että hakkuudata, metsädata ja alan tarpeet nivoutuvat saumattomasti yhteen älykkääksi tietovirraksi, joka on 100-prosenttisesti jäljitettävissä.

Timber is stamped with OtmetkaID, a marking system that provides guaranteed timber traceability.

OtmetkaID-merkkausjärjestelmä leimaa ainutlaatuisen koodin jokaisen tukin tyveen, mikä muodostaa lohkoketjun (blockchain) ensimmäisen lenkin.

Using latest GNSS technology, the harvester determines the basic information in the OtmetkaID, including time and position for each tree, as well as tree characteristics data.

Viimeisimmän GNSS-tekniikan avulla harvesteri (alimpana kuvassa) tekee jokaiselle puulle aika- ja sijaintimäärityksen, joka yhdessä puun ominaistietojen kanssa muodostaa OtmetkaID:n perustiedot.

OtmetkaID creates key reference data for each tree to digitize the world’s forest industry and build better forecast models for your growing stock of trees and forests.

OtmetkaID luo tärkeät referenssitiedot jokaiselle puulle (merkitty punaisella) maailman metsätalouden digitalisoimiseksi ja parempien ennustemallien rakentamiseksikasvavista puista ja metsistä.

Certification of forestry operations is simplified with OtmetkaID, which automatically creates 100 percent guaranteed traceability for each tree and log.

OtmetkaID helpottaa metsätalouden sertifiointia takaamalla automaattisesti jokaisen puun ja tukin 100-prosenttisen jäljitettävyyden.

Miksi OTMETKA?

55

Patentit

55 patenttia maailman suurimmissa ja metsärikkaimmissa maissa

20

Maat

Tarjoaa toimialaratkaisut, jotka kattavat parikymmentä maata eri puolilla maailmaa

500 000 000

Korjatut kuutiometrit/vuosi

Tekniikalla pystytään merkitsemään yksilöllisesti 500 000 000 kuutiometriä kaadettua puutavaraa

Kumppanimme meistä …

Kumppani Forest Growers Research Ltd

”Alkuvuodesta 2020 teimme OTMETKAn kanssa virallisen sopimuksen hakkuulaitteisiin ja toimitusketjuihin soveltuvien automaattisten merkintätekniikoiden kehittämisestä Uudessa-Seelannissa.”

Dr. Glen Murphy, Project Leader, Automated LogID Tagging and Tag Reading Project, Forest Growers Research Ltd, New Zealand

Lue lisää

otmetka-partner-forest-growers-research-fgr-logo-2020

Kumppani University of Salzburg

”TreeTrace-projektissa käytämme digitaalisia kuvia ja biometrisiä menetelmiä tukkien tunnistamiseen ja laadun arviointiin. Tässä teemme yhteistyötä ruotsalaisen OTMETKA-yrityksen kanssa, jolla on kestävimmät, käytännöllisimmät ja luonnollisimmat menetelmät ainutkertaisten merkkien tekemiseen tukkien tyveen.”

Dipl.-Ing. Mag. Rudolf Schraml, University of Salzburg, Department of Computer Science, Austria

Lue lisää

treetrace-image