skogsavverkning-med-markningssystemet-otmetkaid-ger-garanterad-sparbarhet-av-timmer

Skogsavverkning tillsammans med märkningssystemet OtmetkaID ger garanterad och automatisk spårbarhet av timmer ned till enskild stubbe.