OTMETKA Log Marking AB (publ.)

 OTMETKA_Timbermarking-with-Woodpecker_2010-06-21_bild2.jpg

 OTMETKA_Woodpecker_Harvester_GPS-position-of-tree_bild-1.jpg

Välkommen Företaget Projekt Länkar Kontakt

Välkommen

Publicerat 2011-06-06

www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2008/0198

Dokument om EU-förordningen avseende timmerhantering.

Check this video (2015-06-26)

WOODPECKER_Stamplar_OTMETKA

www.youtube.com/watch?v=LT_BGY7E3Vc

Lyssna på Vetenskapsradion (2010-06-23)

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=3802860

Bolaget utvecklar ett patentskyddat system som automatiskt kan individmärka timmerdelen av trädet vid avverkning med skördare. Genom att kombinera märkningen, som sker i varje stocks rotände när trädet fortfarande vilar i skördaraggregatet, med data från apteringsdatorn samt GPS-positionen, kan varje enskild timmerstock spåras tillbaka till "stubben". Med "Woodpecker" kan timmerflödet styras med högre lönsamhet från avverkningen i skogen till strax före sågningen. Om "Woodpecker-koden" kopplas samman med befintliga streckkods system så kan full spårbarhet uppnås ända ut till kunden.

Vår vision är att man med bättre teknik för mätning och märkning i skördaraggregat, skall uppnå högre virkesvärden. Att kunna märka timmer med höga marginalvärden automatiskt och med unik identitet, innebär nya möjligheter i hela förädlingskedjan. Viktig information som uppmäts med skördardatorn kan då återkopplas med rätt stock. Idag mäts stocken för att i nästa ögonblick tappas bort då stocken har kapats. Vi vill också medverka till ett skogsbruk som vilar på ekologisk värdegrunder sker, bl.a. genom att virket är fullständigt spårbart tillbaka till stubben. Leverantörerna kan också känna större säkerhet att kontraktsenlig betalning sker. Alla affärer kan backas och granskas i efterhand. Vår märkning blir också kvitto på varje leverans.

OTMETKA (stavas med stora bokstäver) är det ryska ordet för "märke" vilket fritt översatt betyder "godkänd".

För att Du inte skall läsa en gammal version av vår hemsida bör Du emellanåt gå in under Din webbläsare och tömma historiken. Gå in under <Verktyg> och leta upp funktionen för <Töm historik>. Läs därefter in hemsidan på nytt.

Läs mer

Press English

Skördaren positionerar trädets växtplats vid avverkningen. En kod stämplas i

stockens rotände av maskinen. Denna kod knyter ihop varje stock med rätt fil i

skördarens apteringsdator där också trädets GPS-position finns.

The harvester save the coordinates of the tree. A code, unique for every log, mark the

logend. All produced data by the harvesters computer describes each log. This file can

be saved later to a database thanks to the "Woodpecker-code".

Copyright 2009 Your Company