OTMETKA Log Marking AB (publ.)

 OTMETKA_Timbermarking-with-Woodpecker_2010-06-21_bild2.jpg

 

 OTMETKA_Woodpecker_Harvester_GPS-position-of-tree_bild-1.jpg

 

 Baikal_Sibirien_Old-growth-of-siberian-larch.jpg

Välkommen Företaget Projekt Länkar Kontakt

Spårbarhet med "Woodpecker"

WOODPECKER_StanForD2010_QR

WOODPECKER_Stampel
Spårbarhet Märkningsteknik

En utblick: Avverkning i Sibirien öster om Bajkalsjön 2006.

Position 53°2'30.37"N 109º0'1.15"O....och teknik för att spåra detta timmer...

At the horisont: Logging operations i Siberia east of Bajkal lake 2006.

Position 53°2'30.37"N 109º0'1.15"O....and technology to track these timbers...

Copyright 2009 Your Company