OTMETKA Log Marking AB (publ.)

 Turka_Baikal_Russia_2006_01.jpg

Turka_Baikal_Russia_2006_02.jpg

Turka_Baikal_Russia_2006_03.jpg

Turka_Baikal_Russia_2006_04.jpg

Turka_Baikal_Russia_2006_05.jpg

Turka_Baikal_Russia_2006_06.jpg

 OTMETKA_Timbermarking-with-Woodpecker_2010-06-21_bild2.jpg

 

 Timbermarking_Todays-system_some-logs-marked-with-paper_bild1.jpg

 

 OTMETKA_Woodpecker_Harvester_GPS-position-of-tree_bild-1.jpg

Välkommen Företaget Projekt Länkar Kontakt

Företaget

OTMETKA Log Marking AB (publ.) är ett tillväxtbolag som utvecklar teknik för individmärkning och beröringsfri mätning av timmer, anpassade för skogsmaskiner.

Bättre metoder för mätning och märkning av timmer,

skapar förutsättningar för ökade virkesintäkter från skogsägaren till slutförbrukare vid sågverksindustrin.

OTMETKA utvecklar teknik för att uppnå högre virkesvärden i skördaravverkning. Ursprungsmärkning av timmer underlättar också certifieringsprocessen.

Investorer Patent Aktuellt Årsstämma

En utblick: Avverkning i Sibirien öster om Bajkalsjön 2006.

Position 53°2'30.37"N 109º0'1.15"O....och teknik för att spåra detta timmer...

At the horisont: Logging operations i Siberia east of Bajkal lake 2006.

Position 53°2'30.37"N 109º0'1.15"O....and technology to track these timbers...

Copyright 2009 Your Company